رهبری در هنر یک نیروی جاودان و همیشگی و یک تخصص فوق العاده

نوشته |2019-06-18T22:14:14+03:30ژوئن 19th, 2019|دسته: رهبری - خانم الفبایی|

رهبری در هنر اهداف و معیارهای بی‌شماری را دنبال می‌نماید و امروزه تخصص در یک یا چند شاخه هنری کافی نیست. شیوه‌هایی از رهبری، توسط هنرمندان تعریف می‌شود. از جایی ناشناخته و اعماق درون هنرمند. هنرمند احساس و عواطفش را بدین‌وسیله به جهان بیرون خود تراوش می‌کند و روندی برای برقراری ارتباط با مخاطب، مشاهده و [...]