رهبری – خانم الفبایی

//رهبری - خانم الفبایی

رهبری در هنر یک نیروی جاودان و همیشگی و یک تخصص فوق العاده

نوشته |2019-06-18T22:14:14+03:30ژوئن 19th, 2019|دسته: رهبری - خانم الفبایی|

رهبری در هنر اهداف و معیارهای بی‌شماری را دنبال می‌نماید و امروزه تخصص در یک یا چند شاخه هنری کافی نیست. شیوه‌هایی از رهبری، توسط هنرمندان تعریف می‌شود. از جایی ناشناخته و اعماق درون هنرمند. هنرمند احساس و عواطفش را بدین‌وسیله به جهان بیرون خود تراوش می‌کند و روندی برای برقراری ارتباط با مخاطب، مشاهده و [...]

تعریف رهبر و رهبری در آموزش

نوشته |2019-06-15T06:51:06+03:30ژوئن 15th, 2019|دسته: رهبری - خانم الفبایی|

چرا باید تفاوت رهبر و رهبری را بدانیم؟ واژه‌های رهبری و رهبر، اغلب به‌اشتباه برای توصیف کسانی استفاده می‌شود که مدیریت را انجام می‌دهند. بااینکه این افراد مهارت‌های بالایی دارند و کارشان را به‌خوبی انجام می‌دهند، اما تمام این ویژگی‌ها از آن‌ها مدیران عالی می‌سازد و با مفهوم رهبر فاصله چندانی دارند؛ بنابراین استفاده صحیح از [...]

10 اصل بی نظیر رهبری که مخرج مشترک تمامی صنایع و حرفه ها است

نوشته |2019-02-14T02:16:48+03:30فوریه 14th, 2019|دسته: رهبری - آموزش, رهبری - استراتژی, رهبری - بازاریابی شبکه ای, رهبری - خانم الفبایی, رهبری - کارآفرینان, رهبری - کسب و کارهای کوچک, رهبری - گروه سنی زیر 30 سال, رهبری - گوناگون|

از وقتی که بیشترین زمانم را به ارشدترین مباحث رهبری اختصاص داده ام، از بین کسانی که برای توسعه رهبری سازمانشان برای مشاوره به نزدم مراجعه نمودند، خارج از نوع صنعت و کاری که انجام می دهند و تعداد پرسنلی که برای آن ها کار می کنند، 10 اصل رهبری زیر برای تمام آن ها اثرگذار [...]