بسیاری از کارآفرینان، کارمندانی هستند که برای نوآوری به‌طور مداوم تلاش می‌کنند.

این افراد ته انگیزه هستند. آن‌ها هرروز صبح از خواب بیدار می‌شوند و برای شنا کردن در برابر مد شنا می‌کنند. این کمی دیوانگی به نظر می‌رسد!

بااین‌حال، این افراد وجود دارند و کسی نمی‌تواند وجود آن‌ها را نادیده بگیرد. این افراد متعهد به کمک‌رسانی برای سازمان خود هستند و همیشه برای خلاق‌تر شدن گام برمی‌دارند. آن‌ها می‌توانند آینده را ببینند و باید مطمئن شوند که شرکت آن‌ها در آینده باقی خواهد ماند.
این شور و اشتیاق گاهی منجر به اشتباهاتی می‌شود. درحالی‌که هدف آن‌ها بهبود هر چه بیشتر سازمان یا شرکتشان است.

گاهی برخی اوقات تصمیماتت این کارآفرینان منجر به نتایج معکوس می‌شود. در روزهای آتی پنج اشتباه کلیدی این افراد را از دید رهبری آقای الفبا بررسی می‌کنیم

در این مقاله به اولین اشتباه کلیدی این افراد می‌پردازیم.

تمرکز اشتباه در کارآفرینان:

کارآفرین بودن در بهترین زمان، کار بسیار دشواری است. بااین‌حال، تفاوت زیادی بین مفاهیم کارآفرینی و شغل وجود دارد و دانستن این مفاهیم برای کسانی که نمی‌توانند بین کارآفرینی و داشتن یک شغل، تفاوتی قائل شوند، کمی اختلال در نوع رهبری آن‌ها به وجود می‌آورد.

برخی از کارآفرینان در جایگاه شغلی در سازمان خود، مشغول به ایفای نقش کارمندی هستند و صرفاً تمرکز خود را برای داشتن یک شغل معطوف می‌سازند.

آیا کار این کارآفرینان، کمک به عرضه محصولات جدید در بازار است؟ یا کار آن‌ها تبدیل شرکت به سازمانی است که بتواند پایدار بماند؟

مطمئن هستم شما هم با ما موافق هستید که کار کارآفرینان تبدیل شرکت به سازمانی است که بتواند پایدار بماند.

همیشه کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد و متأسفانه کارآفرینان در ایران به انجام کارهایی می‌پردازند که تأثیر محدودی در حیطه کارآفرینی خود ایجاد می‌کند.

تا آنجا که به ما مربوط می‌شود، با انجام انتخاب‌های واضح به کارآفرینان کمک می‌کنیم تا بر آنچه باید انجام شود، تمرکز نمایند.