بسیاری از کارآفرینان، کارمندانی هستند که برای نوآوری به‌طور مداوم تلاش می‌کنند.

این افراد ته انگیزه هستند. آن‌ها هرروز صبح از خواب بیدار می‌شوند و برای شنا کردن در برابر مد شنا می‌کنند. این کمی دیوانگی به نظر می‌رسد!

بااین‌حال، این افراد وجود دارند و کسی نمی‌تواند وجود آن‌ها را نادیده بگیرد. این افراد متعهد به کمک‌رسانی برای سازمان خود هستند و همیشه برای خلاق‌تر شدن گام برمی‌دارند. آن‌ها می‌توانند آینده را ببینند و باید مطمئن شوند که شرکت آن‌ها در آینده باقی خواهد ماند.
این شور و اشتیاق گاهی منجر به اشتباهاتی می‌شود. درحالی‌که هدف آن‌ها بهبود هر چه بیشتر سازمان یا شرکتشان است.

گاهی برخی اوقات تصمیماتت این کارآفرینان منجر به نتایج معکوس می‌شود. در روزهای آتی پنج اشتباه کلیدی این افراد را از دید رهبری آقای الفبا بررسی می‌کنیم

در این مقاله به سومین اشتباه کلیدی این افراد می‌پردازیم.

فقدان صبر در کارآفرینان:

اکثر کارآفرینان بی‌قرار هستند که سریع به نتیجه مطلوب دست پیدا کنند. آنقدر اشتیاق شروع کار در آن‌ها زیاد است که می‌دانند فقط باید کاری انجام دهند. بنابراین آن‌ها هر فرصتی را که بدست می‌آورند از آن استقبال نموده و بر روی آن تمرکز می کنند، حتی اگر در حیطه کاری‌شان نباشد. معتقدم این روش اشتباهی است.

به همان اندازه که مشتاق شروع کار هستید, مهم است اطمینان حاصل کنید که روی چه چیزهای باید درست کار تمرکز و کار کنید.

اغلب می‌شنوم که اگر فلان کار را اتجام می دادم بیشتر موفق بودم.

مهم است که بدانید شما نباید از هر جایی شروع کنید!
حتی ممکن است به دلیل نداشتن تخصص در کاری که ممکن است پول زیادی برایتان به همراه آورد، ضرر مالی شدیدی را تحمل نمایید. پلکان موفقیت را یکی یکی بالا بروید.