رهبران مؤثر اهداف بزرگی برای گروه خود تعیین کرده و آن‌ها را به سمت تحقق چشم‌انداز گروه هدایت می‌کنند.

رهبران مؤثر دستورالعملی از برنامه‌ریزی مأموریت‌ها بر اساس فرآیند الهام‌بخش هستند که برای دستیابی به چشم‌انداز گروه تلاش می‌کنند.

وقتی صحبت از رهبر و رهبری کسب‌وکار می‌شود، با دو نوع رهبر مواجه می‌شویم

رهبر مؤثر و رهبر خوب

در این مقاله به این موضوع می‌پردازیم که رهبران مؤثر چگونه عمل می‌کنند.

رهبران بزرگ بر روی موارد زیر تمرکز دارند:

نتیجه کار وظیفه آن‌ها نیست. در مقابل رهبران خوب ، رهبران بزرگ دارای استعداد منحصربه‌فردی برای تعریف یک هدف روشن داشته و به دریافت بازخورد دیگران در آن موضوع را موردتوجه قرار می‌دهند. سپس به تحقیق محدودیت‌های رسیدن به آن هدف می‌پردازند و برای القای راه‌حل‌های خلاقانه مؤثرتر تلاش می‌کنند . آن‌ها صرفاً یک نتیجه را تعیین می‌کنند ، و لزوماً وظایف مربوط به دستیابی به آن نتیجه به عهده گروه است .

رهبری و پیگیری. رهبران مؤثر درک واقعی از رهبری و پیروی دارند. آن‌ها می‌دانند که چه زمانی وجودشان مانع موفقیت گروهشان می‌شود و باید سکوت کنند . به‌طور موقتی از رهبری کنار کشیده و مانند یک عضو گروه برخورد نمایند .

خدمت از پایین . این بند مشابه این است که بدانیم چه زمانی باید رهبری کنیم و چه وقت باید مانند یک عضو گروه برخورد کنیم است. رهبران مؤثر خود را عضوی از گروه می‌دانند. آن‌ها نیازهای گروه را قبل از اینکه گروه مطرح کند، مطرح می‌نمایند . نه‌تنها ” نیازها ” مرتبط با موفقیت مأموریت،  بلکه نیازهای فردی هر یک از اعضای گروه را می‌دانند.

به خلاقیت و نوآوری احترام می‌گذارند. زمانی که ” نتیجه ” موردنظر تعریف شد و توسط گروه موردتوافق قرار گرفت ، رهبران بزرگ می‌دانند که چطور آداب‌ورسوم ، رفتار و اقدامات را با رسیدن به این نتیجه تطبیق دهند. نوآوری و خلاقیت نه‌تنها برای حفظ اعضای گروه، بلکه برای هدایت بهترین نتایج ممکن ضروری هستند . این مکانیسم، بستر فرهنگی گروه را به عملکرد ویژه‌ای تبدیل می‌نماید.

اول خودشان را توسعه می‌دهند سپس به توسعه دیگران می‌پردازند. رهبران بزرگ برای پیشرفت خود برنامه ثابتی دارند. نه‌تنها توانایی هدایت بالایی دارند، بلکه در سلامت روحی و فیزیکی کاملی به سر می‌برند . آن‌ها معمولاً خوانندگان مشتاق بوده و علاقه بالایی به ورزش دارند. از همه مهم‌تر، آن‌ها خواهان پیشرفت شفاف اطرافیانشان هستند و از بازخوردها استقبال می‌کنند. رهبران خوب علاقه‌مند هستند بازخورد دیگران را نسبت به خود بدانند اما رهبران مؤثر برای دریافت بازخوردها اقدام می‌کنند.

رهبران مؤثر می‌دانند نمی‌توانند به توسعه دیگران کمک کنند مگر اینکه خودشان را به‌طور مداوم توسعه دهند.

از سبک رهبری تحول گر استفاده می‌کنند. یک رهبر تحول‌گرا فراتر از مدیریت عملیات روزانه و استراتژی‌ها عمل می‌نماید و برای سطح بعدی عملکرد موفقیت گروه وارد عمل می‌شود. سبک‌های رهبری تحول گر به تمرکز ، انگیزه و همکاری با کارکنان در تمام سطوح برای هدایت تغییرات مثبت وارد عمل می‌شود .