وقتی صحبت از رهبر و رهبری کسب‌وکار می‌شود، با دو نوع رهبر مواجه می‌شویم:
رهبران مؤثر و رهبران خوب

در این مقاله به این موضوع می‌پردازیم که رهبران خوب چگونه عمل می‌کنند.

رهبران خوب بر روی یک جمله تمرکز خوبی دارند:

مدیریت بیشتر از رهبری کاربرد دارد.

رهبری و مدیریت دو رشته مجزا هستند. رهبران خوب می‌توانند در مدیریت گروه‌های بزرگ، خوب عمل کنند.

رهبران خوب تضمین می‌کنند که پروژه‌ها در زمان تعیین‌شده، مطابق با شرح وظایف معین و بودجه‌ی پیش‌بینی‌شده به پایان برسند. بیشتر این رهبران به‌عنوان مدیر پروژه استخدام می‌شوند و یا در شغلی که هستند به علت خوب بودنشان ترفیع می‌گیرند.

اما نکته اینجاست که آن‌ها توانایی تعامل الهام‌بخش را نداشته و نمی‌توانند ارتباط احساسی با کارکنان را به روایت مأموریت مبدل سازند.

به نظر ما، کار رهبران خوب فقط خلق پول بیشتر است. آن‎‌‌ها وظایف و مسئولیت‌ها را به‌خوبی طراحی‌ می‌کنند تا پروژه‌ای با اهداف معین به پایان برسد.

شاید مدیریت پروژه یک رویکرد مؤثر باشد، اما بااین‌حال اجازه نوآوری به افراد گروه در مدیریت تقریباً محال است و هدف بر روی اتمام پروژه متمرکزشده است.

رهبری آن‌ها در محیط‌های سنتی بسیار مؤثر هستند. آن‌ها در جایگاه تصمیم‌گیری می‌نشینند و یک زنجیره سنگین فرماندهی تشکیل می‌دهند. شکی نیست که آن‌ها در انتخاب افراد برای نقش‌های کلیدی بسیار خوب عمل می‌کنند. آن‌ها بیشتر صحبت می‌کنند و کمتر گوش فرا می‌دهند.

بیشتر صحبت می‌کرد و کم‌تر گوش می‌داد.

رهبران خوب اغلب فراموش می‌کنند که روی توسعه فردی خود تمرکز نمایند و بیشتر در حال نصیحت دیگران هستند.

آن‌ها هر کاری را انجام می‌دهند تا مأموریتشان را به انجام برسانند. آن‌ها به این موضوع واقف‌اند که توسعه استعداد افراد برای تأثیر بهتر در پروژه و عملکرد گروه حیاتی است.

آن‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند یک گروه را به‌طور مؤثر رهبری کنند. تا زمانی که نتوانند شخص خودشان را رهبری کنند نمی‌توانند دیگران را مؤثر رهبری کنند.

رهبران سبک رهبری معاملاتی بیشتر نگران حفظ جریان عادی عملیات هستند. این نوع رهبران به‌مانند یک ناخدای کشتی وارد عمل می‌شوند؛ یعنی برای حفظ بقا و شناور بودن کشتی تلاش می‌کنند. رهبران معاملاتی از قدرت انضباط و مجموعه‌ای از مشوق‌ها برای انگیزش دادن به کارکنان خود استفاده می‌کنند.

آن‌ها اساساً زیردستانشان را از طریق پاداش برای عملکرد بهتر تحریک می‌کنند.