تعریف مفهوم رهبری به روشی که برای همه رضایت ‌بخش باشد سخت، مبهم و دشوار است. اگر چه بیشتر مردم بر این باورند که وقتی این واژه را می شنوند، حس می کنند که درک واضح و شفافی از آن را می‌دانند.

مسلماً انسان هایی هستند که رهبری در خونشان جاری است و مایلند در موقعیت های مختلف با قدرت و اقتدار حرکت کنند، با این حال بسیاری از بزرگ‌ترین رهبران جهان، استعداد نسبتاً کمی برای رهبری از خود نشان داده اند، و هنر رهبری را از طریق مطالعه، کارآموزی و تمرین فرا گرفته اند.

برخی از تعاریف رهبری در زیر گردآوری شده است که توجه شما را به آن جلب می نمایم

تعریف رهبری یعنی هنر نفوذ بر زیردستان به نحوی که آن‌ها به‌صورت داوطلبانه و از روی رغبت فعالیت‌های از پیش تعیین‌شده‌ای را در چارچوب اهداف معینی انجام دهند.

یا تعریف رهبری در جای دیگر

رهبری در یک سازمان، نقشی است که وظیفه آن عبارت است از:

  1. تبیین کردن چشم‌انداز سازمان
  2. یه اشتراک گذاشتن آن به نحوی که افراد مشتاقانه برای رسیدن به آن مشارکت کنند
  3. فراهم کردن اطلاعات، دانش و متدهای مورد نیاز برای دسترسی به آن
  4. ایجاد تعادل بین منافع متعارض ذی‌نفعان سازمان

یا توجه شما را به تعریف رهبری در جای دیگر جلب می کنم:

به زبان ساده رهبری به معنای تاثیرگذاشتن روی دیگران، نفوذ در دل آنها و همراه ساختن آنها می باشد. بنابراین زمانی که دیگران به دلخواه خود و نه از روی اجبار، از شما پیروی می کنند و با شما همراه می شوند، شما در حال رهبری کردن هستید.

و در نهایت تعریفی که آقای الفبا در باب رهبری ارائه می دهد

رهبری یعنی الهام‌بخش بودن برای دیگران، یعنی مشوق و قدرت دهنده دیگران در اصول فکری چالشی و داشتن تفکر سازمانی و تزریق این تفکر به دیگر اعضا تیم بر اساس سیستمی کارآمد و فرآیندی الهام‌بخش.

 

از آنجا که برای تعاریف فوق مطالعه علمی صورت گرفته لطفا در صورت استفاده از مطالب سایت نام منبع به نام آقای الفبا ذکر گردد