رهبر معمولا به شخصی گفته می شود که می تواند درجه بالایی از کنترل را در خود داراست و می تواند بر دیگران نفوذ داشته باشد. به نظر می رسد که در تعریف اشاره شده نواقصی وجود داشته باشد.

توجه شما را به دیگر تعاریف که ارائه گردیده جلب می نمایم

  • به معنای نفوذ در دل دیگران و جلب حمایت و همکاری افراد است منبع این تعریف
  • فردی که به یک گروه، سازمان یا کشور فرمان داده و یا آن‌ها را هدایت می‌کند. منبع این تعریف

خارج از دیگر تعاریف که تقریبا تعاریفی اشتباه در این باب ارائه نمودند برخی رهبر را یک سمت تشریفاتی بیان نموده اند و برخی از سایت نیز مدیر را از رهبر بالاتر دانسته اند.

رهبر به شخصی اطلاق می شود که سیستم رهبری را بدست می گیرد. خارج از اینکه رهبر به انسان تعلق می گیرد بلکه برخی از شی ها هم میتوانند در قالب رهبر عمل کنند. مثلا شما با مطالعه یک کتاب ممکن خط مشی فکری شما دچار چالش شود و بر روی فکر شما اثر بگذارد و حتی عملکرد خود را به برخی از مسایل در زندگی عوض نماید. حال این سوال مطرح می شود که آیا آن کتاب به عنوان رهبر عمل ننموده است؟

در فرهنگ معین اینگونه یاد شده است.  [ رَ ب َ ] (نف مرکب ) راهبر. قائد. دال. راهنما. رهنما. هادی.مرشد: قلاووز. قلاوز. پیشرو. پیشوا. قدوه. امام. لیدر. (یادداشت مؤلف ). خفر. هادی. رهنما. بدرقه. (ناظم الاطباء). رهنما. (آنندراج ) (انجمن آرا) :

و در آخر تعریفی که آقای الفبا برای رهبر ارائه می دهد این است که

رهبر به شخص یا شیئی گفته می شود که بتواند سیستم رهبری را بدست بگیرد و موقعیت برتر را در خود نگه داشته و یا برتر را در سیستم خود تزریق نماید و قادر است تا درجه بالایی از کنترل یا نفوذ را بر روی دیگران اعمال نماید.

از آنجا که برای تعاریف فوق مطالعه علمی صورت گرفته لطفا در صورت استفاده از مطالب سایت نام منبع به نام آقای الفبا ذکر گردد 

از اینکه قانون کپی رایت را رعایت میکنید بینهایت سپاسگذاریم